Sveta Tajna braka


Adam i Eva

Adam i Eva (Mikelanđelo)

Po hrišćanskom verovanju, Sveta Tajna braka (venčanje) je Sveta Tajna kroz koju Sveti Duh sjedinjuje u jedno biće hrišćane i hrišćanke koji pred sveštenikom nepokolebljivo izjave da će se ceo svoj život uzajamno voleti i jedno drugom biti verni, i koji primaju blagoslov za rađanje i vaspitanje dece. Hrišćani veruju da je Gospod Bog u Raju blagoslovio praroditelje Adama i Evu i rekao im: „Rađajte se, i množite se i napunite Zemlju.“ (Postanje 1,28). Jedinstvo muža i žene je nešto najbliže od svih ljudskih odnosa. „Čovek će ostaviti oca i mater svoju, i prilepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.“ (Postanje 2,24).

Vizantijska burma

Vizantijska burma

Po istom verovanju, Gospod Isus Hristos je potvrdio ovaj stari zakon o braku. On je ponovio iste reči Starog Zaveta, i govoreći protiv razvoda braka, dodao: „Što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja.“ (Matej 19,6). On je osvetio brak Svojim prisustvom na svadbi u Kani Galilejskoj i pretvaranjem na toj svadbi vode u vino (Jovan 2). On je time dao dublji smisao braku, isto kao što se voda promenila u vino, tako se Njegovim prisustvom telesna ljubav menja u duhovnu ljubav dveju duša. Rađanje dece u prehrišćanskom vremenu imalo je za cilj „napuniti zemlju“, dok hrišćanski brak ima za cilj napuniti Hristovu Crkvu i na zemlji i na nebu, konačno – napuniti Raj.

Hrišćanski brak ima dublji simbolički značaj. Sv. Apostol Pavle upoređuje bračnu vezu muškarca i žene s vezom Hrista i Njegove Crkve: „Muž je glava žene kao što je Hristos glava Crkve“. Kao što čovek i žena u braku postaju jedno, tako su jedno i nerazdvojni Hristos i Njegova Crkva.

Izvor: Srpska Pravoslavna Crkva

You may also like...

Ostavite odgovor