Venčanje u opštini


ZAKLJUČENJE BRAKA

Venčanje u opštini - mladenci se upisuju u matičnu kjnigu venčanih

Zaključenje braka u opštini

Prijavu za zaključenje braka podnose punoletni muškarac i žena državljani SRB koji nameravaju da stupe u brak.

Prijavu mogu podneti i strani punoletni državljani koji imaju mesto prebivališta na teritoriji SRB i dokaz da su slobodnog bračnog stanja u zemlji čiji su državljani.

Maloletno lice može podneti prijavu za zaključenje braka samo na osnovu sudske odluke kojom mu se odobrava stupanje u brak pre punoletstva.

Prijava se podnosi opštinskom organu uprave nadležnom za matične poslove u mestu prebivališta jednog od budućih bračnih drugova ili mestu koje odrede sami budući bračni drugovi.

Uz prijavu podnose:

  • Izvod iz matične knjige rođenih koji ne moze biti stariji od 6 meseci.
  • Drugi dokazi (npr. presuda o razvodu ili poništenju braka, dozvola opštinskog suda za maloletnike da mogu zaključiti brak, da ne postoji bračna smetnja i dr.).

Brak se zaključuje davanjem saglasnih izjava muškarca i žene pred matičarem i proglašavanjem da je brak zaključen.

Zaključeni brak se odmah upisuje u matičnu knjigu venčanih u koju se potpisuju bračni drugovi, svedoci i matičar.

Budući bračni drugovi mogu da zahtevaju zaključenje braka izvan službene prostorije matičara (u hotelu, restoranu, stanu i drugom prikladnom mestu). Ovaj postupak se dogovara sa matičarem. Za ovakav način zaključenja braka može se propisati i odgovarajuća naknada koju uplaćuju budući spružnici pre zaključenja braka.

O činu zaključenja braka bračnim drugovima se izdaje izvod iz matične knjige venčanih.

Promena prezimena povodom zaključenja braka

Postupak za promenu prezimena bračnog druga koji je promenio prezime posle zaključenja braka pokreće se po službenoj dužnosti, kao i na zahtev bračnog druga koji je promenio prezime.

Uobičajeno je da se prilikom zakazivanja venčanja bračni drugovi izjasne o prezimenima: da li zadržavaju svoje prezime, da li svom prezimenu dodaju prezime bračnog druga, odnosno uzimaju prezime bračnog druga. Nakon završene ceremonije venčanja bračni drugovi potpisuju izjavu o promeni prezimena.

Promena prezimena se vrši u matičnoj knjizi venčanih u opštini gde je brak zaključen.

U salu za venčanje ulaze mladenci u pratnji kumova i ostalih gostiju, staju ispred matičara, koji, kada se gosti utišaju i smire, počinje čin venčanja.

Matičari su ranije čitali članove zakona o braku, ali danas se najčešće čita tekst Duška Radovića:

POŠTO ste se lepo, dobrovoljno i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici, jer ste svesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti i lepše i bolje, mi vam nećemo, kao što je uobičajeno čitati članove Zakona o braku i porodičnim odnosima.

(1)
BRAK se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.

(2)
ŽELIMO da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uvernjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu.

(3)
SAVETUJEMO vam da ne žurite, da štedljivo trošite i reči i osećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života.

(4)
ZAKON kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to može i lepše da se kaže: Povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali prava drugih.

(5)
U DANAŠNJEM svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav već i vaši pojedinačni i zajednički interesi.

(6)
BRAK ne može biti cilj.

(7)
ON JE samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i lepše ostvare.

(8)
ZATO stalno gradite svoju vezu, proširujte njene granice, ne dajte joj da se začauri, olenji, uspava, da prestane da živi i postoji.

(9)
BOGATITE svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odmereni kad određujete svoje ciljeve i želje, jaki i uporni kad treba da ih ostvarujete.

(10)
NE MOŽETE se baviti samo ljubavlju. Ljubav je lepa samo kad se podrazumeva, kad prati sve ostale naše aktivnosti, kad nam daje snage da se što uspešnije ostvarimo kao ličnosti i članovi društva.

(11)
BUDITE ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću.

(12)
NEKA ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života.

Kada matičar pročita tekst, na red dolazi pitanje „da li vi…“ i na to pitanje mladenci odgovaraju sa „DA“, stavljaju jedno drugom burme, a zatim se mladenci i kumovi upisuju u knjigu venčanih i sledi čestitanje.

1 Response

  1. marta kaže:

    Molim Vas recite mi da li u nasem zakoniku postoji reseno pitanje zadrzavanje srednjeg slova izmedju imena i buduceg prezimena mladejaca, npr Petko S Petkovic.
    Unapred hvala!!!!

Ostavite odgovor